Chính sách thanh toán

Qúy khách có thể chọn 1 trong 2 cách thanh toán sau:
  • Thanh toán bằng tiền mặt ngay khi giao hàng.
  • Hoặc bằng chuyển khoản trước khi giao hàng.